fyzická alebo právnická osoba zastupujúca obchodné záujmy svojho zamestnávateľa alebo obchodného partnera.