fyzická alebo právnická osoba poskytujúca v mene poisťovne poradenstvo a predaj v oblasti poistenia.