Druh právneho predpisu upravujúci zákony v oblasti obchodného práva. Okrem iných skutočností upravuje druhy obchodných spoločností (právnických osôb).