Jedinečný názov obchodnej spoločnosti alebo veci, ktorý ju jednoznačne odlišuje od jej konkurencie.