Miesto na ktorom fyzická osoba zastupuje obchodné záujmy svojho zamestnávateľa alebo právnická osoba vlastné záujmy i záujmy svojich dodávateľov.