Zodpovednosť obchodnej spoločnosti za dôsledky svojej činnosti (napríklad na životnom prostredí, voči akcionárom, ….).