vec, ktorá neprešla procesom fyzického opotrebenia alebo morálneho opotrebenia.