fyzická osoba šoférujúca vozidlo, ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody, škodovej udalosti alebo poistnej udalosti a nepodarilo sa ju identifikovať.