fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zapríčinila vznik dopravnej nehody, škodovej udalosti alebo poistnej udalosti a nepodarilo sa ju identifikovať.