riziko o ktorom nevieme, že môže nastať alebo nevieme odhadnúť možný rozsah maximálnej škody.