poistné produkty, ktoré majú za cieľ zmierniť alebo odstrániť škody na majetku a iných právach poisteného. Patrí sem PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a iné.