súkromná obchodná spoločnosť podnikajúca podľa Obchodného zákonníka a Zákona o poisťovníctve ponúkajúca poistné produkty neživotného poistenia.