dopravná nehoda, kde poistený bol účastníkom ale jeho konanie nebolo dôvodom jej vzniku.