Výsledné poistné, ktoré dostaneme po odrátaní zľavy poisťovne z brutto poistného.