riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Je to napríklad poistenie havarovaného vozidla na riziko havárie.