poistná zmluva, ktorá zanikla zo zákona alebo kde dojednávateľ poistenia uviedol nepravdivé odpovede a údaje na otázky poisťovne.