druh poistenia, ktorý slúži pre prípad straty alebo zníženia príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti.