budova, stavba alebo pozemok spojený so zemou pevným základom. Predstavuje opak hnuteľnej veci.