Informácia alebo vykonaný skutok, ktorý vedie k zhoršeniu názoru na hodnotenú osobu pri posudzovaní konkrétnej udalosti.