Poškodenie zdravia vzniknuté ako následok choroby.