Strata súvisiaca s poistnou udalosťou (napr. náklady na záchranu, odpratávanie a pod.).