Centrálna banka Slovenskej republiky realizujúca menovú politiku a dohľad nad poisťovníctvom.