Stret vozidla s iným motorovým vozidlom, inou prekážkou, vecou alebo osobou ktorého výsledkom je okamžité poškodenie alebo zničenie pri náraze.