Náklady na odstránenie následkov po poistnej udalosti – napríklad znečistenie cesty unikajúcim palivom.