Finančné, vecné alebo iné odškodnenie pozostalých po poistenej osobe slúžiace na zmiernenie následkov usmrtenia.