Neočakávaná udalosť, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť..