Stav kedy poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je vačšia ako poistná hodnota poisteného predmetu.