obchodný názov pre mechanické zabezpečenie vozidlou vyžadované pre havarijné poistenie.