Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla.