Chemický proces, látka alebo zmes používaná na vznik a udržanie procesu spaľovania motora.