Stroj určený na premenu rôznych druhov energie na mechanickú energiu.