škoda na cti, povesti, dobrom mene alebo vznikutá zásahom do súkromia.