potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody z premávky motorových vozidiel do zahraničia používané do zavedenia zelenej karty.