Splátka zaplatená navyše mimo dátum splatnosti alebo vo vyššej ako bežne dohodnutej výške.