číselné vyjadrenie miery rizika, že daná vec sa stane alebo daný jav nastane.