Zariadenie fyzicky zabraňujúce použitiu niektorých dôležitých súčastí vozidla ako napríklad volantu alebo prevodovky, čo znemožňuje alebo značne zťažuje krádež vozidla.