číselné vyjadrenie najvyššej výšky škody, ktorá môže vzniknúť pri poistení daného rizika.