Profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií.