Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí a práv vo vlastníctve posudzovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.