čiastočné alebo úplné poškodenie majetku. Škoda môže byť čiastočná alebo totálna.