právnická osoba poskytujúca financovanie kúpy vozidla prostredníctvom lízingu.