Najvyššia hranica poistného krytia poisťovne uvedená v poistnej zmluve.