fyzická osoba alebo právnická osoba zastupujúca poisťovňu a uskutočňujúca likvidáciu poistnej udalosti.