Pravidlá ktorými sa likvidátor riadi pri likvidácii poistnej udalosti.