Písomný dokument obsahujúci informácie o likvidácii poistnej udalosti.