Proces od zistenia príčin vzniku poistnej udalosti cez obhliadku poškodeného poisteného predmetu až po rozhodnutie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Riešením môže byť zamietnutnie poistnej udalosti, čiastočná úhrada nákladov poistnej udalosti alebo úplná úhrada nákladov poistnej udalosti..