Proces pri ktorom dochádza k zmierňovaniu až odstráneniu následkov choroby alebo úrazu.