Neoprávnené privlastnenie si cudzej poistenej veci.