Skrátený výraz používaný pre Kooperativu poisťovňu Vienna Insurance Group.