Skrátený výraz používaný pre Kontinuitu poisťovňu Vienna Insurance Group.